Yleistä

Asiakkaalla tarkoitetaan Webhostaus-nimisen yrityksen järjestelmään käyttäjätunnuksen ostanutta henkilöä, palvelulla Webhostauksen tarjoamaa sr2.fi-shell-palvelua sekä VPS-/virtuaalipalvelinpalvelua ja Palveluntarjoajalla Webhostausta. Asiakkaalta vaaditaan, että kaikki palvelujen käyttöön liittyvät toiminnat ovat hyvien tapojen mukaisia eivätkä ne riko Suomen lakia. Palveluiden käyttö toimintaan, joka häiritsee tai loukkaa toisia asiakkaita, palveluja, tietoverkkoja, yrityksiä, yhdistyksiä, tai yksityisiä henkilöitä, on ehdottomasti kielletty. Sopimusehtojen rikkomisesta seuraa tunnuksen menettäminen ja muita tilanteesta riippuvia jatkotoimenpiteitä.

Sopimuksen synty ja purku

Sopimus syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille, kun Asiakas on tilannut palvelupaketin- tai paketit, maksanut siihen sisältyvän ennakkomaksun ja Palveluntarjoaja hyväksyy asiakkaan hakemuksen. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palvelua tai palveluja asiakkaalle, mikäli asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ovat virheelliset/puutteelliset, tai on vahvasti syytä epäillä, että Asiakas on aiemmin väärinkäyttänyt tietoverkkoja tai palveluja. Palveluntarjoajan kieltäytyessä sopimuksen luonnista, palautetaan maksettu ennakkomaksu asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa. Myös Palveluntarjoaja voi irtisanoa asiakkaan sopimuksen maksamattomien käyttömaksujen, palvelun väärinkäytön tai muiden painavien syiden perusteella.

Irtisanominen palveluntarjoajan puolelta tulee kyseeseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

* mikäli käy ilmi että asiakas käyttää tilaamiaan palveluita toimintaan, joka ei ole näiden sopimusehtojen kanssa yhteensopiva,
* saatuaan asiakasta koskevan ilmoituksen viranomaiselta soveltuvien lakien mukaisesti,
* tai asiakkaan ilmoitetut yhteystiedot osoittautuvat vääriksi, epätarkoiksi tai päivittämättömiksi.

Irtisanomisajat ovat seuraavat:
* webhotellipalvelulle: 1 kuukausi ennen seuraavaa laskutuskautta.
* Shellipalvelulle: 2 viikkoa ennen seuraavaa laskutuskautta.
* VPS-palvelulle: 2 viikkoa ennen seuraavaa laskutuskautta.

Palvelu

Kaikkien asiakkaalle tarjottavien palvelupaketteihin sisältyvien palveluiden saatavuus pyritään kohtuullisin kustannuksin järjestämään 24 tuntia vuorokaudessa. Katkokset palveluissa ovat kuitenkin mahdollisia. Jos palvelun saatavuudessa on pitkä katkos, tai Asiakas ilmoittaa Palveluntarjoajalle häiriöistä, jotka huomattavasti heikentävät palvelun laatua, pyrkii Palveluntarjoaja hyvittämään asiakkaalle koituneet haitat parhaalla katsomallaan tavalla tilanteesta riippuen. Tällainen hyvitys on esimerkiksi asiakkaan tunnuksen käyttöoikeuden pidentäminen tai palvelupaketin kuukausimaksun hyvittäminen. Mitään välillisiä kustannuksia ei kuitenkaan hyvitetä missään tilanteessa joita voivat olla esimerkiksi palvelun heikentyneestä palvelutasosta johtuva asiakkaalle koituva liiketoimintatappio, tai muu vastaava syy.

Maksut

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja Asiakas vastaa laskujen maksusta laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Asiakkaan palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen. Mikäli Asiakkaan palvelu lopetetaan palvelun väärinkäytön takia, jo maksettuja ja käyttämättömiä maksuja ei palauteta. Muussa tapauksessa, kuten Asiakkaan irtisanoessa palvelun tai Palveluntarjoajan keskeyttäessä palvelun tarjoamisen, jo maksetut käyttömaksut pyritään palauttamaan kuluneen kalenterikuukauden osalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko, sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu.

Tilaajan ollessa alaikäinen, mitään tuotteita ei toimiteta eikä sopimusta voi Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä myöskään syntyä.

VPS-tuotteiden maksuja ei palauteta yritysasiakkaille. Samoin myöskään kuluttaja-asiakkaille VPS-tuotteiden maksuja ei hyvitetä kuluttaja-asiakkaille kuluttajansuojalain 6. luvun 16. § perustuen.